0500–45 70 10 info@dalenium.com

Några bilder från vår utställningshall med experiment:

 

Bilder från vetenskapliga shower och aktiviteter: