Fortbildning

Vi anordnar fortbildningar för pedagoger i förskola och grundskola inom matematik, teknik och naturvetenskap. Välj bland aktiviteterna i vårt program eller kom med egna önskemål kring fortbildningar så skräddarsyr vi något som passar dig och ditt arbetslag!

De fortbildningar som vi arrangerar kan vara allt från kortare inspirationspass på ca 2 timmar till heldagar och återkommande tillfällen som löper under längre tid.

Några exempel på fortbildningar som vi kan anordna är:

  • Programmering
  • Entreprenörskap
  • Matematik
  • Teknik
  • Matena
  • Formativ bedömning

Läsårets aktuella fortbildningar hittar du i vårt skolprogram, men även annat kan ordnas efter förfrågan.

Priser

Pris för fortbildning varierar med fortbildningens omfattning och gruppstorlek. Ring för prisinformation!

Lunch och fika till fortbildningstillfället kan också beställas. Hör vid bokningen.

För mer information om bokning, se vår bokningssida.

Share This