0500–45 70 10 info@dalenium.com

Några bilder från vår utställningshall med experiment:

(OBS att detta är bara ett fåtal exempel, och att experiment både kan lånas ut och plockas bort)

 

Några bilder från vetenskapliga shower och aktiviteter:

(OBS att bilderna är från olika tillfällen. Vilka shower och aktiviteter som körs för tillfället hittar du i vårt aktuella program Upplevelser och program. )