0500–45 70 10 info@dalenium.com

Dalénium är glada att ha fått beviljat projektstöd genom Leader Östra Skaraborg. Projektet heter ”Dalénium till alla”, och innebär att vi kommer att åka ut och finnas med vid olika evenemang på olika platser i Skaraborg med våra aktiviteter eller vetenskapliga shower.

Tanken är att ge fler möjlighet att ta del av Daléniums verksamhet, oavsett kön, ålder, etnicitet och ekonomisk situation. Vi vill stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och matematik för att få fler framtida utbildade och arbetskraft inom området. Samtidigt vill vi givetvis att fler människor ska upptäcka Dalénium och senare vilja besöka både oss och annan lokal verksamhet i bygden.

Projektet kommer att pågå under 2019-2020, och vi har redan startat med att vara med på UF-mässan i Skövde, på Tranfestivalen vid Trandansen samt vid Naturum Hornborgasjön. I närtid kör vi vår Flygshow på EAA Fly-in flygdagar på Falköpings flygplats 1 juni samt har aktiviteter på Sommarland 7-8 juni.

Håll gärna utkik på vår Facebook eller Instagram på vad som är på gång och vart vi är på väg. Kanske ses vi någonstans där ute?