0500–45 70 10 info@dalenium.com

Följande program gäller 14 jan – 5 feb
Alla aktiviteter ingår i ordinarie inträde och kan inte förbokas.
Med reservation för ev. ändringar i programmet.