0500–45 70 10 info@dalenium.com

Dalénium jobbar ständigt med utveckling av utställningen och byter löpande ut experiment så att du alltid ska hitta något nytt vid ditt besök hos oss. För närvarande (under pandemin) har vi valt att ta bort eller stänga av några experiment för att minska smittspridningsrisk vid experiment som är svåra att rengöra eller är nära ansiktet. Men det har även givit möjlighet att fylla på med flera nya experiment:

Aktivitetsgolvet

Vårt interaktiva golv där du kan spela spel eller lösa uppgifter med fötterna! Det finns mängder av olika spel för alla åldrar, men vi anpassar och lägger ut några spel i taget och växlar exempelvis efter årstid, tema eller ålder. Skolklasser kan exempelvis få tävla i quiz om NO-ämnen eller snabbast lösa mattetal, medan vår gäster på helger och lov kanske spelar fotboll, Memory eller tävlar i att känna igen olika ljud på Aktivitetsgolvet.

Serieminne

Vårt nyaste experiment som hade premiär på sportlovet. Här prövas ditt korttidsminne då du med knapptryckningar ska upprepa en sekvens som består av färgade lampor och ljud. Varje sekvens blir ett steg svårare, och du kan om du vill utmana dig själv eller en kompis i hur många ni klarar. Du kan även fundera över din minnesteknik; är det visuellt hur lamporna lyser upp som du kommer ihåg, eller är det kanske ljuden som bildar en melodi som fastnar?

Handstyrka

Här kan du testa din handstyrka med en mätare. Kläm åt så hårt du kan, och läs av hur många kilos kraft det motsvarar. Du kan även jämföra med ”normalvärden” för din ålder.

Välkommen hit och testa nyheterna under våra öppettider!