0500–45 70 10 info@dalenium.com

Nu släpper vi skolprogrammet för nästa läsår 2018-2019!

En stor del av vår verksamhet riktar sig till förskola, skola och fritidshem. I våra teman och shower stimulerar vi olika sinnen genom upplevelser och undersökningar, och i vårt skolprogram hittar du en mängd olika teman för barn och ungdomar från 4 till 19 år. Våra populära temashower kan anpassas efter elevernas ålder.
Vi har även ett antal mobila program bland skolprogrammen. Detta innebär att Dalénium kommer ut till er skola och genomför program för större eller mindre grupper under en dag. Mer information om skolprogrammet hittar du på hemsidan, och för att läsa om våra olika teman kan du se och ladda ner skolprogrammet här.
Vi ses på Dalénium kommande läsår!