0500–45 70 10 info@dalenium.com

Sommarlovet är här, och nu släpper vi skolprogrammet för nästa läsår 2021/2022. Här hittar du alla olika skolteman som skolor kan boka in sig på, och nästa läsår bjuder som vanligt på några nyheter.

Nytt för i år är ett helt nytt material för programmering, kallat LEGO SPIKE. För de yngre eleverna kommer fortfarande LEGO WeDo och roboten Milo att användas, men från ÅK 5 och uppåt kan man boka sig på Programmera LEGO SPIKE Hopparen. Roboten programmeras på iPads med ett Scratch-liknande programmeringsspråk. Eleverna bygger och programmerar Hopparen, och får sedan i uppdrag att utveckla den för att få den att röra sig så snabbt och effektivt som möjligt. Ett tema som kombinerar programmering och problemlösning.

Vi har även ett helt nytt matte-tema, Matte med mått, som riktar sig till ÅK 1-3. Genom både praktik och teori övar vi oss i att mäta, uppskatta och omvandla. Temat är bokningsbart från vecka 45.

Ytterligare en nyhet i programmet, är att vi erbjuder en digital variant av Science in English. Eleverna får samarbeta och diskutera frågor inom teknik och naturvetenskap, på en anpassad engelsk språknivå. Temat genomförs på distans via Teams, med klassen på plats i det egna klassrummet, och riktar sig till elever från ÅK 4 och uppåt.

I år har vi även utökat vårt mobila utbud med fler teman som vi erbjuder att komma ut till skolorna med. Vilka det är kan du se i programmet.

Du hittar hela Skolprogrammet på hemsidan: Skolprogrammet 2021/2022

Mer information om skolprogram på Dalénium, tider, priser, bokning etc hittar du också på hemsidan, under Skola på Dalénium. Funderingar? Ring oss på 0500-457010.

Vi ses väl till hösten?!