0500–45 70 10 info@dalenium.com

Genom ett samarbetsavtal med Götene kommun så kommer vi från och med hösten att leverera lärande på ett lekfullt och praktiskt sätt till skolor över hela kommunen, till både låg-, mellan- och högstadiet. Det är utvalda teman från vårt skolprogram som genomförs enligt en årsplan, där en del sker på Dalénium och en del görs på plats ute på skolorna.

Syftet är att skapa en nyfikenhet för matematik och de naturvetenskapliga ämnena genom att gå från det abstrakta till det konkreta. Samverkan ger även lärarna inspiration och nya verktyg i undervisningen. Över tid ska detta leda till en högre måluppfyllelse för eleverna i dessa ämnen.

Uppstarten skedde i september, och flera klasser har redan varit hos oss på skoltemat Sinneskarusellen eller Gasshow. Nästa vecka är det dags för åk7 att få besök med temat Arbeta som en riktig kemist.

Vi tycker det känns väldigt roligt att jobba regelbundet med ytterligare en kommun, och ser mycket fram emot att möta och skapa nyfikenhet och lust till matte och NO bland Götenes barn och ungdomar.