0500–45 70 10 info@dalenium.com

Den 9 november genomfördes för femte året Daléniums Yrkeslivsmässa, med ett tiotal utställare från företag och -skolor med anknytning till teknik och naturvetenskap. Mässan besöktes av Falköping kommuns alla niondeklassare, och är alltid en mycket uppskattad aktivitet av både skolorna och utställarna.

Syftet med mässan, är att eleverna ska få en liten inblick och inspiration till hur det är att jobba i dessa branscher. Skolorna kommer i omgångar under dagen, och eleverna slussas runt gruppvis mellan stationerna i ett styrt flöde för att alla ska få del av all information och för att det inte heller ska uppstå någon trängsel.

På Dalénium är vi jätteglada att det fanns möjlighet att arrangera detta i år, och tacksamma att företagen ställer upp och lägger tid på att vara med och inspirera ungdomar till utbildning och arbete inom det vi brinner för och jobbar med, -teknik och naturvetenskap.