0500–45 70 10 info@dalenium.com

Vad är Dalénium?

Dalénium är ett science center i den lilla orten Stenstorp i Västergötland, där du hittar interaktiva ”hands-on”-experiment, roliga vetenskapliga shower och lärorika skolprogram. Vi riktar oss både till dig som på din fritid vill ha en rolig och aktiv upplevelse med vetenskaplig touch, och till skolor som vill göra fördjupade och roliga aktiviteter inom Ma/NO/Te.

Vi vill ta tillvara din nyfikenhet, kreativitet och experimentlust för att väcka spänning, intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik. Genom en spännande blandning av interaktiva stationer, experiment och vetenskapliga shower är Dalénium det perfekta utflyktsmålet för dig och din familj, eller för ditt företag, förening och skola.

Här kan du uppleva gamla upptäckter och nya uppenbarelser, du kan leka och lära dig, förstå och förundras. Vi tror att människor lär sig när de är aktivt involverade och tycker om vad de gör. Till oss kommer du för att ha kul, men det finns en chans att det fastnar lite kunskap på vägen…

Verksamhetsidé och syfte

”Dalénium ska genom utställning, pedagogiska teman och utbildningar/fortbildningar leda till ökade kunskaper inom matematik, teknik och naturvetenskap. Syftet med verksamheten är att genom pedagogiska teman och experiment stimulera och utveckla ett intresse för teknik, naturvetenskap och matematik hos främst barn och ungdomar. Verksamheten skall även sprida kunskap och vara en upplevelse för vuxna samt skapa ett lustfyllt lärande och en bildning för alla, där upptäckarglädje och kreativitet står i centrum.”

Dalénium idag

Dalénium -Science Center ägs och drivs alltsedan starten 2001 och än idag helt utan vinstintresse av den ideella föreningen Dalénium. Föreningens styrelsemedlemmar arbetar till vardags inom ett brett område som omfattar både företag, kommun, skola och finansbranchen. Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar för att stötta föreningen. Mer information hittar du på fliken Företagsmedlemsskap.

Dalénium öppet året runt och har årligen nästan 30 000 besökare, vilket omfattar både skolbesök och privatpersoner. Vi är 5 helårsanställda plus ett antal timanställda. 

Science Centers finns över hela världen och i Sverige finns det ett tjugotal science center. Dalénium är medlem i branschföreningen Svenska Science centers (http://fssc.se/), samt även i det europeiska nätverket för science center och science museums, Ecsite (http://www.ecsite.eu/).

2020, liksom flera år tidigare, blev Dalénium Science Center utsett till Sveriges bästa science center på internetsidan Barnsemester.se, vilket glädjer oss särskilt då det är besökare som röstar fram vinnaren.

Dalénium till alla

I mars 2019 fick Dalénium ett prioriterat projekt hos Leader Östra Skaraborg, benämnt  ”Dalénium till alla”. Genom projektet kommer vi att fram till och med 2023 åka ut till olika platser och evenemang där många människor samlas, och genomföra vetenskapliga shower och aktiviteter. Syftet är dels att bringa lustfyllt lärande av naturvetenskap till många människor, men vi vill även att fler ska upptäcka att Dalénium Science Center finns. Läs gärna mer om detta i vår nyhetsnotis. Vi kanske ses?