0500–45 70 10 info@dalenium.com

Vad är Dalénium?

Dalénium är ett science center i den lilla orten Stenstorp i Västergötland, med interaktiva ”hands-on” experiment, vetenskapliga shower och skol-program. Vi riktar oss både till skolor som vill göra fördjupade och roliga aktiviteter inom Ma/NO/Te, och till allmänheten som vill ha en rolig och aktiv upplevelse med vetenskaplig touch.

Målet att väcka spänning, intresse och förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik, där vi vill ta tillvara besökarnas nyfikenhet, kreativitet och experimentlust. Genom en spännande blandning av interaktiva stationer, experiment och vetenskapliga shower är Dalénium det perfekta utflyktsmålet för familjen, företaget, föreningen och skolan.

Som besökare kan du uppleva gamla upptäckter och nya uppenbarelser, du kan leka och lära dig, förstå och förundras. Vi tror att människor lär sig när de är aktivt involverade och tycker om vad de gör. En anledning till att besöka Dalénium är utan tvekan för att ha kul, men det finns en chans att det fastnar lite kunskap på vägen…

Verksamhetsidé och syfte

”Dalénium ska genom utställning, pedagogiska teman och utbildningar/fortbildningar leda till ökade kunskaper inom matematik, teknik och naturvetenskap. Syftet med verksamheten är att genom pedagogiska teman och experiment stimulera och utveckla ett intresse för teknik, naturvetenskap och matematik hos främst barn och ungdomar. Verksamheten skall även sprida kunskap och vara en upplevelse för vuxna samt skapa ett lustfyllt lärande och en bildning för alla, där upptäckarglädje och kreativitet står i centrum.”

Dalénium idag

Dalénium -Science Center ägs och drivs alltsedan starten 2001 och än idag av den ideella föreningen Dalénium. Föreningens styrelsemedlemmar arbetar till vardags inom ett brett område som omfattar både företag, kommun, skola och finansbranchen. Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar för att stötta föreningen, kontakta oss gärna för mer info.

Dalénium öppet året runt och har årligen nästan 30 000 besökare, vilket omfattar både skolbesök och privatpersoner. Vi är 8 helårsanställda plus ett antal timanställda. 

Science Centers finns över hela världen och i Sverige finns det ett tjugotal science center. Dalénium är medlem i branschföreningen Svenska Science centers (http://fssc.se/), samt även i det europeiska nätverket för science center och science museums, Ecsite (http://www.ecsite.eu/).

2020, liksom flera år tidigare, blev Dalénium Science Center utsett till Sveriges bästa science center på internetsidan Barnsemester.se, vilket glädjer oss särskilt då det är besökare som röstar fram vinnaren.

Dalénium till alla

I mars 2019 fick Dalénium ett prioriterat projekt hos Leader Östra Skaraborg, benämnt  ”Dalénium till alla”. Gen

om projektet kommer vi under 2019 och 2020 att åka ut till olika platser och evenemang där många

människor samlas, och genomföra vetenskapliga shower och aktiviteter. Syftet är dels att bringa lust

fyllt lärande av naturvetenskap till många människor, men vi vill även att fler ska upptäcka att Dalénium Science Center finns. Läs gärna mer om detta i vår nyhetsnotis. Vi kanske ses?