0500–45 70 10 info@dalenium.com

Oscars omöjliga figurer

På Dalénium finns en permanentutställning med ett antal av Oscar Reuterswärds målningar, Omöjliga figurer

Oscar Reuterswärd levde mellan 1915 och 2002 och var konsthistoriker, målare och skulptör. Han är känd över hela världen som ”de omöjliga figurernas fader”. Med detta avses teckningar av objekt som vid första anblicken ser normala ut, men som inte går att återskapa tredimensionellt.  Ett av hans mest kända verk är Den omöjliga triangeln. 

Oscar Reutersvärd började teckna omöjliga figurer redan i skolan. Det fanns andra konstnärer som oavsiktligt hade skapat omöjliga figurer, men han var den förste som insåg att han upptäckt en ny fantasivärld. Reuterswärd menade själv att anledningen till att han kunde göra dessa figurer beror på att han hade ett slags synfel som påverkar perspektivseendet. 1934 publicerades hans första omöjliga figur, en triangel gjord av kuber, som senare fått namnet Penrose-triangeln.

Sammanlagt framställde Reutersvärd mer än 2 500 olika teckningar med omöjliga figurer. Förutom detta var Oscar Reutersvärd skulptör, och framställde kedjor och andra objekt som strävar uppåt, vilket i stor skala finns som offentlig konst i flera kommuner i Sverige. Reutersvärd ägnade sig under en period även åt att teckna labyrinter, några av dessa har även förverkligats som trädgårdslabyrinter. Hans verk och böcker om detta har publicerats på bland annat svenska, engelska, polska och ryska. Penrose-triangeln och två andra verk har även givits ut som frimärken i Sverige 1982.

Alla Reuterswärds 30-tal tavlor i Daléniums ägo är gjorda i akvarell och är tecknade på fri hand utan linjal. De hänger hos oss på olika ställen i lokalerna. Tavlorna på Dalénium är den största permanentutställningen som finns med hans verk Omöjliga figurer!

Kuriosa: Oscar Reutersvärd skrev sin signatur på så sätt att den ser identisk ut om man spegelvänder den! Testa själv med en spegel!