0500–45 70 10 info@dalenium.com
Dalénium har en bred pedagogisk verksamhet för skolklasser och fritidshem med elever i åldern 4 – 19 år. Vi erbjuder en mängd olika program att välja bland och ett flertal vetenskapliga shower.
Dalenium – för skolor och fritidshem
En stor del av vår verksamhet riktar sig till förskola, skola och fritidshem. I våra teman och shower stimulerar vi olika sinnen genom upplevelser och undersökningar, vilket bidrar till en god inlärning.
I vårt skolprogram hittar du en mängd olika teman för barn och ungdomar från 4 till 19 år. Våra olika program är indelade efter centralt innehåll i Lpfö 18 och Lgr 22. Följande fyra indelningar finns: förskola, förskoleklass – åk 3, åk 4 – 6, samt åk 7 och uppåt.
Våra populära temashower kan anpassas efter elevernas ålder.
Temashower och pedagogiska program är på mellan 30 minuter och 2 timmar beroende på vad ni väljer. Se Skolprogrammet för mer information om respektive program. Under vissa program kan klassen komma att delas in i mindre grupper. Till vissa skolbesök, främst de kortare programmen samt temashowerna, ingår det även tid till att fritt experimentera i vår utställning, varför totaltiden för besöket sällan understiger 90 minuter. Tiden i utställningen är då inte alltid bemannad av Daléniums personal, utan de pedagoger/personal som är med från förskolan/skolan är ansvariga för gruppen.
För grupper som önskar stanna kvar längre och experimentera i utställningen har vi tagit fram ett skolresepaket, för mer info se Skolresor.
Vi har även ett antal mobila program bland skolprogrammen. Detta innebär att Dalénium kommer ut till er skola och genomför program för större eller mindre grupper under en dag. Se Skolprogrammet för mer information om Mobilt program.
Mer information om bokning hittar du på Bokningssidan.
Besök oss med din klass och undersök, upplev och upptäck!