0500–45 70 10 info@dalenium.com
Dalénium har en bred pedagogisk verksamhet för skolklasser och fritidshem med elever i åldern 4 – 19 år. Vi erbjuder en mängd olika program att välja bland och ett flertal vetenskapliga shower.
Dalenium – för skolor och fritidshem
En stor del av vår verksamhet riktar sig till förskola, skola och fritidshem. I våra teman och shower stimulerar vi olika sinnen genom upplevelser och undersökningar, vilket bidrar till en god inlärning.
I vårt skolprogram hittar du en mängd olika teman för barn och ungdomar från 4 till 19 år. Våra olika program är indelade efter centralt innehåll i Lpfö 98/10 och Lgr 11. Följande fyra indelningar finns: förskola, förskoleklass – åk 3, åk 4 – 6, samt åk 7 och uppåt.
Våra populära temashower kan anpassas efter elevernas ålder.
Temashower och pedagogiska program har en tidsåtgång på mellan 30 minuter och 2 timmar, beroende på vad ni väljer. Se Skolprogrammet för mer information om respektive program.
Till vissa skolbesök kan även ingå tid till att fritt experimentera i vår utställning, hör vid bokningen. Denna tid är då inte bemannad av Daléniums personal, utan de pedagoger/personal som är med från förskolan/skolan är ansvariga för gruppen.
Vi har även ett antal mobila program bland skolprogrammen. Detta innebär att Dalénium kommer ut till er skola och genomför program för större eller mindre grupper under en dag. Se Skolprogrammet för mer information om Mobilt program.
Mer information om bokning hittar du på Bokningssidan.
Besök oss med din klass och undersök, upplev och upptäck!