0500–45 70 10 info@dalenium.com

Skolprogrammet

Daléniums skolprogram innehåller aktiviteter för skolan och förskolan, indelade efter rekommenderad årskurs. Vi har en mängd olika teman inom Naturvetenskap, Matte och Teknik. Alla våra teman är kopplade till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Daléniums Skolprogram förnyas varje läsår för att det alltid ska finnas aktuella och intressanta teman för dig och din grupp att delta i.

Klicka här för att se och ladda ner skolprogrammet för läsåret 2021/2022!  (Printa dubbelsidigt i A3 för bästa läsbarhet.)

Under läsåret tar vi emot bokade grupper, vardagar kl. 9.00 – 16.00. Pedagoger går in fritt med gruppen. Under vissa teman delas klassen in i mindre grupper. Tema eller show ingår i enlighet med de program ni bokar, samt i vissa fall, men inte alltid, även tid för eget utforskande i utställningen. Läraren som besöker oss tillsammans med sin klass får med sig ett häfte med tips och idéer hem om hur man kan arbeta vidare med temat i skolan.

Tänk på att boka ditt besök i god tid. För mer information om bokning eller priser, se Bokningssidan.

I skolprogrammet hittar du även information om våra olika mobila program, vilket innebär att Daléniums pedagoger kommer ut till skolan för genomförande.