0500–45 70 10 info@dalenium.com

Ett hållbart Dalénium

I september 2015 förband sig världens ledare i FN:s medlemsländer till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen. Hållbarhet handlar alltså inte bara om miljö, och man brukar prata om både ekonomisk (utveckling/tillväxt), social (hälsa/trygghet/utbildning/rättvisa/makt) och ekologisk (miljö) utveckling, som måste samspela. Men varenda en av oss måste hjälpas åt!  

Dalénium är en del av Hållbarhetsklivet, Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.

Här nedan finns exempel på hur Dalénium försöker bidra till en mer hållbar värld:

Besök
  • De 17 globala målen för en hållbar utveckling är synliga exempelvis på väggar och cafébord, och bidrar till att öka kännedomen om dessa hos våra gäster. Gästerna uppmanas att delta i ”Måljakten”, då man letar efter skyltar med globala målen i experimenthallen och där kan läsa mer om hur man själv kan bidra till att uppnå målen. Vi arbetar med att göra tydligare kopplingar till och information om hållbarhet vid olika experiment och aktiviteter. Ett exempel på experiment med tydlig hållbarhets-koppling är ”Miljöroboten” som sorterar ”sopor” för återvinning.
  • I caféet källsorteras soporna, och burkar pantas. Vi använder riktigt porslin, muggar och bestick i stället för engångsartiklar, och har slutat med sugrör. Vi har valt regionala tillverkare/leverantörer av t ex glass och färdigrätter för att minska transporter och gynna lokalsamhället.
  • Tillgängligheten är hög för även för våra gäster med funktionsvariationer eller språksvårigheter. Ytorna är lättillgängliga även med rullstol, och det finns upplevelser även t ex för syn- och hörselskadade. Science center-experiment är till sin natur självinstruerande men skyltarna är även tvåspråkiga för att fler ska kunna ta del av informationen.

Skola

  • I vårt omfattande skolprogram kan skolor som besöker oss välja på ett flertal skolteman som helt eller delvis behandlar miljö- och andra hållbarhetsfrågor, som exempelvis ”Kretslopp för en hållbar framtid”, ”Hållbar utveckling” eller ”Fabulas kretslopp”.
  • Skolorna uppmanas att gärna ta tåget till Stenstorp, och klasser som åker upphandlad buss uppmanas att samordna besök med annan klass för att minska transporterna.
  • Våra pedagoger arbetar ständigt med medvetenhet om mångfald och jämställdhet, och bemöter alla elever med respekt och delaktighet. Mångfald i gestaltning och uttrycksformer i våra skolteman underlättar för individen oavsett bakgrund och inlärningsstil.  För grupper med särskilda behov gör vi specialutformade program.

Verksamhet

  • Dalénium har en miljöpolicy som beskriver hur vi ska förhålla oss och arbete med detta. Vi har infört åtgärder och riktlinjer för att exempelvis minska förbrukning av kontorspapper och energi, samt samordnar inköp för att få så få transporter som möjligt. Även i personalrummet källsorterar vi för återvinning. Underhåll och nytillverkning av experiment sker i möjligaste mån med återvunnet eller spillmaterial för att undvika både ekologiskt och ekonomiskt slöseri.
  • I möjligaste mån tar vi emot praktikanter under deras utbildning. Daléniums timanställda helg- och lovpersonal är unga människor som går utbildning inom naturvetenskap, teknik eller pedagogik, vars arbete här ofta är deras första. Här bidrar Dalénium med introduktion till arbetslivet och möjligheter att praktisera och öva sina skolkunskaper.
  • Stenstorp är en liten ort i Falköpings kommun, och Daléniums verksamhet bidrar till fler besök t ex på ortens restaurang och andra lokala besöksmål.